Fertility Information
Зохиомлоор үр тогтоох

Зохиомлоор үр тогтоох гэж юу вэ?

арьцангуй амархан аргаар үр тогтоож жирэмслэх боломжтой. Эмэгтэйн өндгөн эс боловсрох
мөчлөгийг тааруулан нөхрийн үрийн шингэнийг тусгай аргаар гарган авч эмэгтэйн умай уруу
нарийн хоолойгоор оруулж өгсөнөөр жирэмслэх боломжийг бүрдүүлэх арга юм.

Өндгөн эс боловсрох мөчлөгт тааруулж нөхрийн үрийн шингэнийг авч, тусгай үр хөврөл
бэлтгэх бэлдмэлийг ашиглан сайн эр эсүүдийг нь цуглуулсаны дараа эхнэрийн умай уруу урт
нарийн хоолойгоор оруулж өгөх энэ арга нь зохиомлоор жирэмслэх хамгийн эхний шатанд
хамрагдах арга.

Эхний шатанд өндгөн эс боловсрох мөчлөгийг тохируулж хийдэг. Сарын тэмдэг тогтворгүй
тохиолдолд өндгөн эс боловсруулах эмийг 3-4 сарын турш хэрэглэдэг. Хэрэв дээрх арга
бүтэлгүй болвол өндгөн эс боловсруулах тариаг сарын тэмдэгийн 2-3 дахь өдрөөс эхлэн тарьж
олон тооны өндгөн эсэнд үр тогтоож жирэмслэх оролдлогыг 2-3 удаа хийнэ.

Хэн хамрагдах вэ?

Бэлгийн харьцаанд орсоны дараах шинжилгээний хариу хэвийн гарсан ч үл мэдэгдэх
шалтгааны улмаас үргүйдэлтэй хосууд зохиомлоор үр тогтоох аргыг хийлгэнэ

Бэлгийн харьцаанд орсоны дараах шинжилгээ муу гарсан тохиолдолд зохиомлоор үр тогтоох
бөгөөд дараах хүмүүс бас хамрагдана. .
( Жич: үрийн суваг нээлттэй байх шаардлагатай. )

Показания для лечения
  • - эр эсийн чанар муу тохиолдолд
  • - Умайн хүзүүний салстын чанар муу тохиолдолд
  • - Умайн хүзүүний салстад нөхөрийн эр эсийг эсэргүүцэх эсрэг биет байх тохиолдолд